Stiftende generalforsamling
i foreningen
Museum Wegners Venner

Tidspunkt: Onsdag den 16. juni 2021 kl. 1900
Sted: Tønder Gymnasium, Astronom Hansensgade 9, 6270
Tønder.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af vedtægter.
3. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
4. Valg af revisorer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Fremadrettede ideer og initiativer.
7. evt.

Tilmelding til Hans Hessellund på mail: kirstenoghans@gmail.com eller tlf.
2224 2273 senest den 15. juni 2021.

På udvalgets vegne

Hans Hessellund

Bliv medlem