Referat af stiftende generalforsamling i

 MUSEUM WEGNERS VENNER

Onsdag d. 16/6 2021 kl. 19
I festsalen på Tønder Gymnasium, Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder

Velkomst
Sonja Miltersen bød velkommen og fortalte om baggrunden for den stiftende Generalforsamling.
Præsentation af arbejdsgruppen Jens Gade, Sten Hansen, Hans Hessellund og Stig Bang-Mortensen.

Stiftende generalforsamling.

  1. Valg af dirigent

Hans Hessellund blev foreslået og valgt

  1. Gennemgang af vedtægter.

Vedtægterne blev gennemgået. Der faldt et par bemærkninger især om §4 stk3 som den kommende bestyrelse skal forholde sig til. Vedtægterne blev godkendt som de var fremstillet.

  1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Arbejdsgruppen indstillede Sten Hansen, Stig Bang Mortensen, Peter Brun Jepsen, Jan  Peter Jensen og Kirsten Moesgaard (ikke tilstede). Alle blev valgt.
To suppleanter Jon Bak Lindhard Fabricius og Peter Haarby blev valgt.

  1. Valg af revisorer.

Niels Johannesen og Iver Askholm Madsen blev valgt.

  1. Fastsættelse af kontingent.

100,- kr. blev besluttet.

  1. Evt.

Blev byttet rundt med punkt 6. Intet til eventuelt.

  1. Fremadrettede ideer og initiativer.

Sten Hansen præsenterede kort hvad Venneforeningen kunne beskæftige sig med:
Arbejdsgrupper som beskæftigede sig med hvervning og synlighed
Jon foreslog at fremstille er idekatalog og vil gerne med i en udviklingsgruppe.
Sponsorudvalg.
Kontakt til museumsverdenen om at rejse midler.
Museum Wegner skal give flere Wegner m2 og ikke konkurrere med Tønder Kunstmuseum.

Den stiftende generalforsamling sluttede kl. 20.

Hans Hessellund                                                          Stig Bang-Mortensen
Dirigent                                                                          Referent

 

Bliv medlem