Section with content left

 

Foreningen Museum Wegners Venner blev stiftet i 2021. Foreningen har til formål at støtte oprettelsen af et kommende Museum Wegner i Tønder, at udbrede kendskabet til Museum Wegner samt at skaffe midler til støtte for museet. Det gør foreningen ved løbende at afholde arrangementer for medlemmerne, hvor Hans J. Wegners virke er i centrum.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen. Alle, der ønsker at støtte Museum Wegner, kan optages i foreningen. Medlemskab koster 100 kr. om året, og man kan tilmelde sig her

VEDTÆGT

Se vedtægten her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

efsae

rsae

rwer

ser

sfe

ser